Reglament

 • És obligatori que cada participant porti el seu got. Per intentar minimitzar les deixalles que produeix la cursa, NO es faran servir gots d’un sòl ús als avituallaments.
 • Haureu de seguir en tot moment el recorregut amb les balises que ha col·locat l’organització i que s’indicaran quines son en el briefing.
 • Haureu de respectar en tot moment les indicacions dels membres de l’organització.
 • Haureu de dipositar les restes dels avituallaments en les bosses habilitades al costat d’aquests o en l’àrea destinada.
 • Per participar en la prova s’ha d’estar federat i en el cas que no sigui així es obligatori el pagament d’una assegurança pel dia de la cursa.
 • La organització es reserva el dret de modificar o anul·lar la cursa per causes meteorològiques adverses que puguin afectar la seguretat del participants.
 • El pitral s’haurà de portar en un lloc visible (per totes les curses) i els menors de 16 anys hauran d’anar acompanyats en tot moment pels pares o tutors.
 • En cas d’abandonament s’ha de comunicar al punt de control o al personal de l’organització més proper i l’organització no es compromet al trasllat del participant. En cas d’emergència o de qualsevol incidència s’ha de comunicar al telèfon de l’organització que constarà al pitral.
 • Serà motiu de desqualificació immediata i pèrdua dels drets d’inscripció i participació el participant que malmeti el medi natural i llenci les deixalles fora de les zones especialment habilitades i no respecti les normes bàsiques de convivència.
 • D’acord amb el que s’estableix a la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, el fet de fer la inscripció a la Trail Montroig i Volta al Pantà de Sant Llorenç, doneu el consentiment i autoritzeu al club PEDALA.CAT per l’ús i difusió de la imatge del participant en mitjans de comunicació, xarxes socials, pàgina web, publicacions, activitats i publicitat que generi el club PEDALA.CAT.
 • EL FET DE PARTICIPAR AL TRAIL MONTROIG I A LA VOLTA AL PANTÀ DE SANT LLORENÇ, SUPOSA LA TOTAL ACCEPTACIÓ D’AQUEST REGLAMENT. QUALSEVOL ALTRE CAS QUE NO ESTIGUI CONTEMPLAT EN AQUEST REGLAMENT SERÀ RESOLT PER L’ORGANITZACIÓ.